Daniela Vodáčková, psycholožka s 33 letou psychoterapeutickou praxí zaměřenou bodyterapeuticky a biosyntenteticky. Kromě psychoterapeutické a krizově interventní práce, například v oblasti traumatu, se zaměřuje na oblast propojování prožitkových a kreativních aspektů v uměleckém a zejména hudebním projevu. Je autorkou řady seberozvojových dílen zejména ve spolupráci s Hlasohledem a rozvíjí vlastní postupy, které slouží k individuální i skupinové podpoře s amatérských i profesionálních hudebníků. Je autorkou řady odborných publikací a také dvou básnických sbírek. 

Daniela Vodáčková