Lukáš Vendl

MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. studoval hlavní obor varhany ve třídě prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. století. Je varhaník a kantor Českobratrské evangelické církve. Působí na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor, například na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Spolupracuje s mnoha sólisty a soubory (Ensemble Inégal, Collegium 1704 aj.)